حدیث روز

 
امام علی(ع) می فرماید : هر کس که دو روزش مساوی باشد باخته است.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

برخی شاخص های عمده شهرستان (سال 1392)

رديف

عنوان شاخص

واحد

شهرستان

استان

رتبه

1

مساحت

کيلومتر مربع

81/1615

20438

5

2

بخش

تعداد

2

27

-

3

شهر

تعداد

3

29

-

4

روستا

تعداد

97

1004

4

5

جمعيت

کل

نفر

489875

1846939

1

شهري

نفر

369294

967870

1

روستايي

نفر

120581

879069

2

نسبت شهرنشینی

درصد

4/75

4/52

1

6

تعداد موسسات، مراکز، کانون های فرهنگی

و اردوگاه های پرورش فکری کودکان و نوجوانان

مرکز

5

17

5

7

کتابخانه

تعداد

7

52

2

8

دانشگاه و مراکز آموزش عالي دولتي

مرکز

29

54

1

9

دانشگاه آزاد اسلامي

مرکز

3

15

1

10

تعداد  دانشجو

نفر

43816

90768

1

11

تعداد دانش آموز به تفکيک جنس

پسر

دانش آموز

36839

150890

1

دختر

دانش آموز

35120

140477

1

12

اماکن ورزشي

مکان

210

528

1

13

سرانه ورزشی (سرپوشیده و روباز)

متر مربع

35/0

52/0

13

14

مراکز بهداشتي و درمانی شهری

مرکز

10

47

1

15

مراکز بهداشتي و درمانی روستایی

مرکز

12

96

2

16

خانه بهداشت روستايي

خانه بهداشت

84

608

2

17

تعداد پزشکان شاغل در برنامه پزشک خانواده

نفر

32

208

2

 

رديف

عنوان شاخص

واحد

شهرستان

استان

رتبه

18

افراد تحت پوشش بيمه سلامت

نفر

210463

1232581

2

19

افراد تحت پوشش بيمه  تامين اجتماعي

نفر

84831

233976

1

20

تعداد مشترکين آب آشاميدني در نقاط شهري

مشترک

71825

250989

1

21

تعداد نقاط روستايي بهره مند از گاز طبيعي      (20 خانوار و بیشتر)

روستا

89

661

<span style="font

 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت