حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : نماز نور چشم مومن است.
امروز : پنج شنبه, 09 تیر 1401

امور تولیدی

 

1 - کشاورزی :
سطح زیر کشت محصولات زراعی شهرستان گرگان  در سال زراعی 91-1390 حدود 67368 هکتار (66129 هکتار آبی و 1239 هکتار دیم) بوده است. میزان تولید محصولات زراعی در همین سال   بالغ بر 544798 تن (540348 تن آبی و 4450 تن دیم)بوده  است.
سطح زیر کشت محصولات باغی شهرستان در سال زراعی 92-1391 اعم از بارور و غیر بارور 5/3764 هکتار و میزان تولیدات باغی این شهرستان 37582 تن بوده است.
تعداد دام های شهرستان گرگان  در سال 1392 حدود 128430 راس (380777 واحد دامی) و تعداد طیور این شهرستان(صنعتی و غیرصنعتی) 4259 هزار قطعه بوده است. میزان توليدات دامي این شهرستان شامل:گوشت قرمز 3016 تن، شیر 51234 تن، گوشت سفید (مرغ) 29126 تن، تخم مرغ 3802 تن و عسل 92 تن بوده است.
در این شهرستان 168 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 3663 هزار قطعه، 3 واحد مرغداری تخمگذار و پولت به ظرفیت 380 هزار قطعه و 2 واحد مرغداری مادر گوشتی به ظرفیت 60 هزار قطعه وجود دارد.
سطح مزارع پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و منابع آبی شهرستان در سال 92 حدود 2/322 هکتار با تولید 724 تن در سال می باشد.

2 - منابع آب :
آب آشاميدني و کشاورزی شهرستان گرگان از طريق 4905  حلقه چاه دارای مجوز، 795 دهنه چشمه و 78 رشته قنات تامين مي شود.

3 - صنعت و معدن:
تا پایان سال 1392 تعداد 59 واحد صنعتی در دو شهرک صنعتی گرگان 1 و 2 مستقر بوده اند. همچنین 59 واحد صنعتی نیز در دو ناحیه صنعتی گوزن فارس و هزارجریبی مستقر می باشند. مساحت واحدهای صنعتی در حال ساخت و ساز در این دو شهرک صنعتی حدود 88/14  هکتار با 22 شرکت یا کارخانه و نیروی انسانی مورد نیاز 487  نفر و مساحت واحدهای مورد بهره‌برداری 4/7 هکتار با 24 شرکت صنعتی و نیروی انسانی 565 نفر بوده است.
براساس اطلاعات اداره کل سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تا پایان  سال 1392 تعداد 17 فقره پروانه بهره برداری بامیزان سرمایه گذاری 694 میلیارد ريال با اشتغال زایی 410 نفر در شهرستان گرگان صادر شده است.
در اين شهرستان یک معدن آلوویوم با ظرفيت اسمي 80 هزار تن با ذخيره قطعي 2000 هزار تن وجود داشته است.

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت