حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : کسی که همت بر انجام کار خیری کرده در عمل به ان تسریع کند و آن را به تاخیر نیندازد.
امروز : چهارشنبه, 01 خرداد 1398

شهردار منطقه 3

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی مطهری

متولد : 1360

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،کارشناس ریاضی محض

 

- معاونت اداری - مالی شهرداری منطقه 2 گرگان

- معاون اداره درآمدی های عمومی شهرداری منطقه 2 گرگان

کارشناس محاسب (پروانه و ماده صد) درآمدی شهرداری منطقه 2 گرگان

- معاون اداره درآمدی عمومی و نوسازی شهرداری منطقه 3 گرگان

- دبیر جلسات کوششی شهرداری منطقه 3 گرگان

عضو کمیته فنی و درآمدی شهرداری منطقه 3 گرگان 

- کارشناس حسابداری واحد مالی شهرداری مرکز گرگان

- کارشناس اداره درآمدی عمومی شهرداری مرکز گرگان

- دبیر جلسات کوششی شهرداری مرکز گرگان

- همکاری در مدت زمان محدود با واحد حقوقی شهرداری مرکز گرگان

 

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت